Skip to main content

Kvinnan berättar att professorn är inlåst i källaren till Fårensbad.  Palle konstaterar att det är en hårdbevakad plats och kvinnan svarar med att hon vet om det eftersom hon varit där flera gånger för Kraftkartellens räkning. Sedan berättar hon att hon har kvar sitt passerkort som hon visar för Palle…

< Från början < Läs föregående | Läs nästa> Se alla >