Skip to main content

Palle undrar varför professorn kidnappades.  Kvinnan berättar att det berodde på att professorn räknat ut hur allt fungerar och att han skulle kunna ställa till med problem. Professorns kunskap utgjorde ett hot och det var anledningen till att han fördes bort. Kvinnan säger till Palle att han måste befria honom innan det är för sent. Palle svarar med att han inte ens vet var han är…

< Från början < Läs föregående | Läs nästaSe alla >