Skip to main content

Strip 74
Plötsligt inser Palle att han är upptäckt och att det är dags att kuta, men innan han hinner fly så grips han. Därefter tar de honom till en cell. Där ser han Professorn sitta fastkedjad…

< Från början < Läs föregående | Läs nästaSe alla >