Skip to main content

Palle strip 72
Efter en stund bestämmer sig Palle för att lämna gruppen och den guidade rundturen. Han lyckas ta sig in med passerkortet och inser samtidigt att han tar stora risker…

< Från början < Läs föregående | Läs nästa Se alla >