Skip to main content

Det är tidig morgon och Palle vandrar genom hagen mot Professorns hus. De övriga fåren i hagen verkar ha nåtts av ryktet att Palle ska börja undersöka elmarknaden och visar sitt stöd och sin beundran.

< Från början < Läs föregående | Läs nästaSe alla >