Skip to main content

Bonden berättar att han själv märkt att det är något märkligt med elmarknaden. Palle frågar vad det är han menar. Bonden förklarar då att det handlar om elnätsbolagen som har ett monopol och därmed kan tjäna stora pengar.

< Från början < Läs föregåendeLäs nästa Se alla >