Skip to main content

Mannen som är ansvarig för produktionsavdelningen förklarar att Regndropp, om det blåser mycket, måste sänka produktionen av vattenkraft. De gör det för att hitta rätt nivå för att tjäna maximalt med pengar.

< Från början< Läs föregående | Läs nästa > Se alla >