Skip to main content

Kvinnan förklarar att de även säljer ström direkt till slutkunder, och att det beror på att de vill maximera något. Men hon fullföljer inte meningen, utan säger istället till Palle att de kan fortsätta turen på Regndropps produktionsavdelning.

< Från börjanLäs föregående | Läs nästa > Se alla >