Skip to main content
Palles äventyr 3

Hemmingway berättar om en tid för länge sedan när hagen var ren och fin. Han själv arbetade vid den tiden som operatör för vattenhjulet som försåg hagen med billig el. Men en dag kom ett brev till hagen om att de snart skulle få besök av toppfåren. De hade ett ärende.

< Från början < Läs föregående | Läs nästaSe alla >