Skip to main content

Palle tar mod till sig och frågar en av elhandlarna varför alla tittar på den stora klockan. Vad händer klockan ett? Handlaren förklarar att det är då priset för el sätts för dygnets kommande 24 timmar. Därefter visar handlaren en bild på en rad olika energikällor representerade. Palle kommenterar att det trots de olika källorna bara verkar finns ett pris. Handlaren bekräftar att priset på el är detsamma oberoende av källa. Palle kommenterar att det trots allt måste vara olika kostnader för de olika produktionsformerna.

< Från börjanLäs föregående | Läs nästa > Se alla >