Skip to main content

Efter att han följt elledningarna ser han hur de alla leder in till en stor byggnad som heter just Kraftledningscentralen. Han misstänker av naturliga skäl att Professorn är där inne. Så, han sätter på sig ett par solglasögon och får in genom en bakdörr. Men väl inne möts av en helt annan syn än den han förväntade sig.

Från början < Läs föregående | Läs nästaSe alla >