Skip to main content

Palle återvänder till Professorns arbetsrum, och konstaterar att kidnappningen måste ha varit ett resultat av undersökningarna kring elmarknaden. Plötsligt hör han några av byns andra invånare bakom sig som kommit när de hört professorns rop. De säger att de gärna hjälper Palle med att rädda Professorn och säger sig ha en idé om hur…

< Från början < Läs föregående | Läs nästaSe alla >